Kontakt

Poznaj OpenOffice Writer

Celem kursu jest zaprezentowanie możliwości edytora tekstu OpenOffice Writer. Nauczymy Cię, jak stworzyć i sformatowac dokument, pokażemy również działanie bardziej zaawansowanych funkcji programu.

Lista lekcji

Akapity

 • Sposoby ustawiania wcięć akapitu
 • Ustawianie odstępów między akapitami i wierszami jednego akapitu
 • Różne rodzaje wyrównywania akapitów
 • Przesuwanie i sortowanie akapitów
 • Formatowanie akapitów przy pomocy styli
 • Malarz formatów - kopiowanie formatowania
 • Twarda spacja - spacja nierozdzielająca
 • Miękki enter - ręczny podział wiersza

Formatowanie znaków

 • Sposoby zmiany rodzaju czcionki
 • Sposoby zmiany wielkości czcionki
 • Wyróżnianie fragmentów tekstu poprzez pogrubienie, pochylenie lub podkreślenie
 • Zmiana koloru znaków
 • Wyróżnianie tekstu poprzez przekreślenie lub dodanie kolorowego tła
 • Specjalne formaty czcionki - kapitaliki i czcionka indeksowa
 • Wstawianie efektów tekstowych (cień, kontur, uwypuklenie, wgłębienie)
 • Zmiana odstępów między znakami, zmiana szerokości znaków
 • Dodawanie ramki do akapitu lub fragmentu tekstu
 • Wstawianie ozdobnych tekstów - obiekty Fontwork

Operacje na blokach tekstu

 • Zasady zaznaczania bloków tekstu
 • Zaznaczanie pionowych fragmentów tekstu
 • Kopiowanie i wklejanie fragmentów tekstu
 • Wycinanie fragmentów tekstu
 • Przesuwanie fragmentów tekstu

Interfejs programu

 • Wyświetlanie i ukrywanie pasków narzędzi
 • Modyfikacja pasków z ikonami - wyświetlanie i ukrywanie ikon
 • Ukrywanie i wyświetlanie linijki i paska stanu
 • Menu kontekstowe
 • Powiększanie i zmniejszanie widoku dokumentu
 • Zmiana wielkości i użycie trybu Pełny ekran

Narzędzia wspomagające

 • Automatyczna zamiana małych liter na duże i dużych na małe
 • Wstawianie arkusza kalkulacyjnego do dokumentu
 • Wyświetlanie znaków niedrukowanych
 • Cofanie i ponawianie operacji

Dokument i ustawienia strony

 • Wstawianie znaków specjalnych
 • Autokorekta, szybkie wstawianie nietypowych znaków i fragmentów tekstu
 • Sprawdzanie pisowni
 • Dodawanie wyrazów do słownika
 • Ustawianie marginesów strony
 • Kolumnowy układ tekstu
 • Statystyka dokumentu - liczba stron, wyrazów, znaków, akapitów, wierszy
 • Szyfrowanie dokumentu

Wyszukiwanie i zamiana fragmentów tekstu, formatowania i znaków specjalnych

 • Wyszukiwanie i zamiana fragmentów tekstu
 • Opcje wyszukiwania
 • Wyszukiwanie i zmienianie formatowania
 • Wyszukiwanie i zamiana znaków specjalnych (tabulator, koniec akapitu itp.)

Wstawianie i formatowanie tabel

 • Wstawianie tabeli do dokumentu
 • Edycja tekstu w tabeli, poruszanie się po polach tabeli
 • Przesuwanie wierszy tabeli
 • Automatyczne rozpoznanie wprowadzonych znaków jako liczby
 • Formatowanie liczb w tabeli
 • Obliczenia na liczbach
 • Zmiana szerokości kolumn i wysokości wierszy tabeli
 • Dodawanie kolumn i wierszy do tabeli
 • Dzielenie i łączenie komórek tabeli
 • Wyrównywanie tekstu w komórkach
 • Konwersja tekstu na tabelę
 • Konwersja zawartości tabeli na tekst
 • Ustawianie pionowego lub poziomego układu tekstu w komórce
 • Ustawianie odstępu między zawartością komórek a jej krawędzią (Marginesy komórek)
 • Sortowanie danych w tabeli
 • Autoformatowanie tabeli

Wstawianie obrazków do tekstu

 • Wstawianie obrazka do dokumentu
 • Zmiana rozmiaru obrazka
 • Ustawienie położenia obrazka na stronie
 • Sposób opływania obrazka przez tekst
 • Dodawanie podpisów pod obrazkami

Tabulatory - sposób na formatowanie tekstu w pionie

 • Zmiana rodzaju tabulatora
 • Rodzaje tabulatorów
 • Ustawianie, przesuwanie i usuwanie tabulatorów
 • Różnice pomiędzy formatowaniem za pomocą tabulatora a spacji
 • Wstawianie znaków wiodących pomiędzy fragmenty tekstu rozdzielone tabulatorem

Tworzenie numerowanych lub wypunktowanych list

 • Użycie w tekście numerowanych lub wypunktowanych list
 • Numerowanie na kilku poziomach, punkty i podpunkty listy
 • Przesuwanie pozycji listy w górę i w dół
 • Rozpoczynanie numerowania listy od innego numeru niż jeden
 • Zmiana stylu numeracji

Spis treści

 • Wstawianie i usuwanie spisu treści
 • Uaktualnianie zawartości spisu treści
 • Ręczna modyfikacja spisu treści
 • Ustawianie parametrów spisu treści

Nagłówki i stopki

 • Wstawianie nagłówków i stopki
 • Edycja tekstu nagłówka i stopki
 • Wstawianie numeracji stron

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1.