Kontakt

  •  

    • OpenOffice Impress

      Egzamin i certyfikat poświadczający znajomość obsługi programu OpenOffice Impress.

      Cena: 61,50 z VAT


Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1.